.

Medewerkersgesprekken 2024

Graag nodig ik je uit voor het jaarlijkse medewerkersgesprek!

Het medewerkersgesprek is een gesprek waarin jij de mogelijkheid krijgt jouw visie, leerdoelen etc. te delen. Tevens zullen we de verzamelde feedback vanuit de behandelaren delen.

Daarnaast zijn we benieuwd in hoeverre medewerkers bekend zijn met de doelen/missie van IJsselstate Tandartsen. Daarom wil ik je vragen ter voorbereiding op dit gesprek de hierop volgende vragenlijst in zijn geheel in te vullen.

Er zijn geen goede en/of slechte antwoorden. De vragenlijst is bedoeld om te kijken of wij als organisatie voldoende doen aan het inbedden van de kernwaarden bij onze medewerkers of dat wij onze werkwijze moeten bijstellen :)

Alvast dank!

Namens Niels en Celina, 


Martine

Beveiligd
1

Wat is je naam?

Dit is handig om te weten, zodat we in het medewerkersgesprek kunnen terugkomen op jouw input!
2

Kernwaarden zijn diep verankerde overtuigingen. De kernwaarden van onze praktijk verklaren WAAROM we dingen op een bepaalde manier doen. Hieronder staan een aantal kernwaarden; omcirkel de drie kernwaarden die jij het meest bij IJsselstate vindt passen:

Kies van 3 tot 3 antwoorden
3

Mis je kernwaarden? Of weet jij een kernwaarde die beter bij IJsselstate zou passen?

4

Het doel van onze praktijk is met alle medewerkers gecommuniceerd; weet jij het nog? Wat is het doel van onze praktijk? Waarom doen wij wat we doen? En op de door ons gekozen manier?

Kies één of meer antwoorden
5

Vind je dat wij met onze manier van werken, toewerken naar het behalen van ons doel? En waarom wel/waarom niet?

6

Heb je tips voor onze praktijk die ons kunnen helpen met het behalen van onze doelstelling?

7

Jij bent een belangrijk onderdeel van ons team! Wat is jouw doel tijdens de uitvoering van je werk? En hoe draag je hiermee bij aan het behalen van de doelstelling van de praktijk?

8

Heb jij tips hoe wij jou kunnen helpen/ondersteunen bij het behalen van jouw persoonlijke doel?

9

Heb je andere tips voor onze praktijk?

10

Wat vind jij dat wij heel goed doen in de praktijk?

Wat onderscheidt ons van andere tandartspraktijken/werkplekken?
11

Heb je andere punten die je wil bespreken?