.

Evaluatie CK Matchplay 2024

Beste leden,


Dit jaar is de opzet van de Clubkampioenschappen Matchplay aanzienlijk gewijzigd. Zie hiervoor onze site: https://gcveldzijde.nl/clubkampioenschappen-matchplay-2024/


De Weco is heel benieuwd naar de ideeën van onze leden over deze gewijzigde opzet, en stelt het zeer op prijs als je de moeite neemt om enquete in te vullen en aan ons terug te sturen. We zullen de feedback gebruiken om te evalueren en indien nodig bij te sturen voor de volgende editie.Beveiligd
1

In welke categorie zou je mee kunnen doen aan de CK Matchplay?

2

In welke categorie zit je (exacte) handicap?

3

Heb je deelgenomen aan de CK Matchplay?

Kies één of meer antwoorden
4

Wat was (waren) de reden(en) dat je niet hebt meegedaan?

Kies één of meer antwoorden
5

Heb je ooit eerder meegedaan aan de CK Matchplay?

Kies één of meer antwoorden
6

Als de aangekruiste punten op vraag 4 zouden veranderen, zou je dan weer overwegen mee te doen?

Kies één antwoord
7

toelichting:

8

Zijn er nog andere opmerkingen of bijzonderheden die je graag aan ons wilt meegeven voor de evaluatie? Wees gerust eerlijk, alleen met uitgesproken opmerkingen kunnen we iets doen 😉.