.

Urbánková Alena - diplomová práce

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Diplomová práce Alena Urbánková
1

Jste žena či muž?

Vyberte jednu odpověď
2

V jaké jste věkové kategorii?

Vyberte jednu odpověď
3

Máte plnou kvalifikaci pro výkon asistenta pedagoga?

Plnou kvalifikací je studium pro asistenty pedagoga a povinné psychotesty
4

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak dlouho vykonáváte asistenta pedagoga?

Vyberte jednu odpověď
6

Co považujete při Vaší práci za nejtěžší?

Vyberte odpověď v každém řádku podle stupně zatížení 1 = nejmenší problém; 5 = největší problém
7

Máte pocit vyšší prestiže Vaší práce po přechodu z nočního bezpečnostního pracovníka na asistenta pedagoga?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Zvýšil se Vám plat při změně pracovního zařazení, tedy při přechodu z nočního bezpečnostního pracovníka na asistenta pedagoga?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

Jak jste spokojena s finančním ohodnocením Vaší práce?

Vyberte jednu odpověď
10

Máte pocit, že byste raději pracoval/a v jiné profesi?

Vyberte jednu odpověď
11

Uveďte návrhy, které byste chtěl v organizaci změnit či zavést.

uveďte, pokud souhlasíte, tak můžete uvést i název organizace, které se návrhy týkají (není povinné)