Profilaktyka i zapobieganie nowotworom jelita grubego

Jestem studentką pielęgniarstwa II stopnia Akademii Nauk Stosowanych ,, Mazovia” w Siedlcach,bardzo proszę u wypełnienie ankiety na temat profilaktyki i zapobiegania nowotworom jelita grubego.

Pytania ankietowe mają na celu zbadanie państwa wiedzyna temat profilaktyki i zapobiegania nowotworom jelita grubego.

Część pytań ankietowych ma otwartą formę. W niektórych pytaniach można zaznaczyć kilka odpowiedzi. 

Ankieta jest dobrowolna i anonimowa.

Rozpocznij ankietę teraz