Vplyv kyberagresie na základných a stredných školách

Dobrý deň,

  

   Volám sa Daniela Smoláriková, a som študentkou 2. magisterského štúdia, odboru špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania na Pedagogickej fakulte v Konštantína Filozofa v Nitre. Chcela by som vás poprosiť o vyplnenie dotazníka zameraného na výskyt kyberagresie na základných / stredných školách. Získané informácie z dotazníka budú použité do mojej diplomovej práce, ako výsledok zhodnotenia experimentu adolescentov. Dotazník je anonymný. Vyplnenie dotazníka vám zaberie pár minút. Vopred ďakujem za vyplnenie dotazníka.

Spustiť dotazník