.

Legislativa pro obchodníky

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaká je daň z příjmu pro právnickou osobu?

Použijte pouze číslice
2

Jaké jsou odvody na pojistné za zaměstnance? (pro firmu)

Použijte pouze číslice
3

Jaká je daň z příjmu zaměstnance (průměrný zaměstnanec)?

Použijte pouze číslice
4

Kolik odvádí zaměstnanec za zdravotní a sociální pojistné ze mzdy?

Použijte pouze číslice
5

Jaké je vaše doporučení pro účtování stravenky v hodnotě 150 Kč pro klienta?

Můžete popsat více způsobů, které znáte.
6

Jaký je daňový limit(strop) pro volnočasové benefity pro rok 2024?

Použijte pouze číslice
7

Jaká byla průměrná mzda v ČR v roce 2023?

Použijte pouze číslice
8

V letošním roce jste dostali 10.000 Kč do volnočasových benefitů na kartu eBenefity. Co to znamená z daňového pohledu pro zaměstnavatele a co pro zaměstnance? Kolik zaplatí zaměstnavatel a kolik dostane zaměstnanec?

9

Firma xy dává příspěvek na benefity následovně. Nabíjí 10.000 Kč na kartu eBenefity. Dále přispívá 10.000 Kč na rehabilitaci u smluvního lékaře a 10.000 Kč na jazykové kurzy. Jakým způsobem bude do mezd zaúčtovávat jednotlivé položky? Jaký způsob platby eBenefitů byste klientovi doporučil a proč?

10

Firma AB se chlubí na LinkedIn, že rozdala zaměstnancům před vánoci poukázky do Lidlu v hodně 5000 Kč na každého zaměstnance. Budete lajkovat tento příspěvek? Proč jste se tak rozhodli?