Enkät Ope F09

I syfte att ta del av var och ens åsikter kring året

som har varit och inför kommande säsong skickar vi ut ett antal frågor för er

spelare att svara på. Vi vill att det ska vara era personliga åsikter, men ni

kan givetvis ta stöd från era föräldrar om ni inte förstår frågeställningen.

Era svar är anonyma på så sätt att de endast kommer användas av oss ledare för

lärande inför framtiden och vi kommer inte sprida enskildas svar. 

Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023