Iedereen verdient vakantie - geschiktheidsbepaling van routes voor personen met een beperking

Waar moeten routes aan voldoen om geschikt te zijn voor personen met een beperking?

Daar gaan we naar op zoek door middel van deze enquête !

Je kan deze vragenreeks verschillende keren invullen in functie van de aard van de beperking en verplaatsingmodi.

Dit onderzoek wordt financieel ondersteund door 'iedereen verdient vakantie' van Toerisme Vlaanderen.

Ik wil deze vragenreeks invullen voor een persoon met een
Vereist antwoord

100 tekens resterend

Ikzelf heb
Vereist antwoord

100 tekens resterend

Ik ben daarbij een
Vereist antwoord

100 tekens resterend

1/2 Welke elementen zijn belangrijk om te VERMIJDEN voor de geselecteerde beperking?
Vereist antwoord

We willen hierbij weten wat u onaangenaam vindt tijdens de afleggen van een route.

helemaal niet belangrijk
niet erg belangrijk
redelijk belangrijk
zeer belangrijk
uitermate belangrijk
aardewegen
drempels
druk omgevingsgeluid (spelende kinderen,...)
druk verkeer (andere voetgangers en fietsers)
druk verkeer (gemotoriseerd)
drukke plaatsen (markten, ...)
dwarshellingen (hellingen loodrecht op de bewegingsrichting)
grindpaden
hellingen
kasseien
oneffenheden op de weg (putten, ...)
trappen

Andere elementen om te vermijden zijn

250 tekens resterend

2/2 Welke elementen zijn belangrijk om te PREFEREREN voor de geselecteerde beperking?
Vereist antwoord

Wat vindt u met andere woorden aangenaam voor en tijdens het afleggen van de route.

helemaal niet belangrijk
niet erg belangrijk
redelijk belangrijk
zeer belangrijk
uitermate belangrijk
autovrij (verkeersvrij)
eigen parkeerruimte aan de startplaats
gebruik van verharde wegen
lusvormige route
paden gescheiden van de weg (door bv. een haagje)
paden van minimaal 150cm breed
route met weinig hoogtemeters
stiltegebieden

Andere elementen om te prefereren zijn

1500 tekens resterend

Wenst u bij te dragen aan dit initiatief ? Dit is mogelijk. Duid aan waar u kan helpen.

Antwoorden op deze vraag is niet verplicht. Meerder opties zijn mogelijk. Indien u deze vragenreeks voor een ander beperking reeds hebt ingevuld, hoeft u dit geen tweede keer te doen.

Indien u wenst bij te dragen aan dit initatief, dan kunnen we u contacteren op het volgende emailadres:

Antwoorden op deze vraag is niet verplicht. Uw emailadres zal nooit worden gedeeld met anderen en dient enkel om u te contacteren binnen het kader van dit project.

50 tekens resterend