.

Preventie van jeugdcriminaliteit

Hallo, graag vraag ik een aantal minuten van jouw tijd voor het invullen van deze enquête, waarmee er onderzoek wordt gedaan naar preventieve interventies voor jeugdcriminaliteit. De enquête is geheel anoniem. 

Beveiligd
1

Wat is je geslacht?

2

Wat is je leeftijd?

3

Wat is jouw hoogste niveau scholing?

4

Heb je een westerse of een niet-westerse achtergrond?

5

Heb je ooit een strafbaar feit gepleegd?

6

Zo ja, was dit voor een overtreding of een misdrijf?

Een overtreding is een licht strafbaar feit. En een misdrijf is een zwaar strafbaar feit.
7

Heb je mensen in je omgeving die strafbare feiten plegen?

Denk hierbij aan familie, vrienden, collega's etc.
8

Zo ja, wat voor effect heeft dit op jou?

9

Hoe oud was je toen je voor het eerst een strafbaar feit pleegde, waar je je bewust van was?

10

Welke factoren zorgen ervoor dat jij strafbare feiten hebt gepleegd en/of pleegt?

11

Wat zou jou kunnen helpen om weg te blijven van het plegen van strafbare feiten?

Bijvoorbeeld een hulporganisatie, een behandeling, je omgeving, goede financiën etc.