.

Tevredenheidsonderzoek 2024

Beste collega,


Wij hechten veel waarde aan jouw tevredenheid en willen graag begrijpen hoe wij jouw werkervaring kunnen verbeteren.

Daarom nodigen wij jou uit om deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. Jouw feedback is van grote waarde en zal ons helpen om onze werkomgeving en bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Dit onderzoek is volledig anoniem en het invullen ervan zal slechts enkele minuten van jouw tijd in beslag nemen. We moedigen je aan om open en eerlijk te zijn in je antwoorden, zodat we een nauwkeurig beeld kunnen krijgen van jouw ervaringen en meningen.


Alvast bedankt voor de medewerking,

Directie & personeelszaken


Beveiligd
Tevredenheidsonderzoek 2024
1

Hoe tevreden ben je over je huidige baan?

Denk hierbij aan werktijden, werkzaamheden, werkvoorzieningen, sociale gelegenheden etc.
2

Op een schaal van 1 tot 10, hoe gelukkig ben je met je werksituatie?

1 = ongelukkig 10 = heel gelukkig
3

Hoe zou je ons bedrijf aan anderen aanbevelen op basis van je eigen ervaring?

4

Voel je je gewaardeerd voor het werk wat je doet?

Graag beschrijven wanner het wel zo is, hoe dit wordt getoond. Mocht dit niet zo zijn, graag delen wat je fijn zou vinden om te horen o.i.d.
5

Wat zou volgens jou de grootste verbetering zijn die je werktevredenheid zou verhogen?

Tevredenheidsonderzoek 2024
6

Voel je je veilig op je werkplek?

Als dit niet zo is, graag beschrijven waardoor dit komt.
7

Ben je tevreden met de temperatuur op je werkplek?

8

Heb je voldoende tijd en ruimte om je te ontspannen in de pauzes?

9

Word je genoeg op de hoogte gehouden over verandering en/of aanpassingen die je werk kunnen beïnvloedden?

Tevredenheidsonderzoek 2024
10

Krijg je voldoende informatie wat er binnen het bedrijf gebeurt?

11

Heb je duidelijke uitleg gehad over je je werkzaamheden en wat er van je verwacht wordt?

Graag beschrijven wat je wel prettig vond, wat juist niet en wat je wellicht hebt gemist
12

Worden veiligheidsprocedures duidelijk gecommuniceerd?

13

Kan er wat verbeterd worden aan de totale communicatie?

Zo ja, wat zou je graag anders willen zien en/of aangepast moeten worden?
Tevredenheidsonderzoek 2024
14

Hoe tevreden bent u met de tools en middelen die u ter beschikking hebt om uw werk te doen?

1 = ontevreden 5= zeer tevreden
15

Voelt u dat de organisatie rekening houdt met uw persoonlijke behoeften en omstandigheden?

16

Heb je het gevoel dat de organisatie wat doet met je feedback/input?

17

Voelt u zich betrokken bij de besluitvorming binnen uw team of afdeling?

Tevredenheidsonderzoek 2024
18

Krijg je regelmatig erkenning voor je prestaties van je leidinggevenden?

19

Voel je dat je inspanningen en bijdragen worden gewaardeerd door de organisatie/je afdeling?

20

Voel je je eerlijk beloond voor het werk dat je doet?

Denk hierbij aan salaris, evenementen, taart etc.
21

Vind je dat je salaris in lijn is met je verantwoordelijkheden en prestaties?

Tevredenheidsonderzoek 2024
22

Hoe tevreden ben je met de balans tussen je werk en privéleven?

1 = ontevreden 5= zeer tevreden
23

Voel je dat je voldoende flexibiliteit hebt in je werkrooster om persoonlijke verplichtingen na te komen?

Zo niet, wat zou je graag anders willen zien?
24

Hoe vaak voel je je gestrest door werk gerelateerde taken buiten werktijd?

25

Hoe tevreden ben je met de mogelijkheden voor thuiswerken (indien van toepassing)?

1 = ontevreden 5 = zeer tevreden
Tevredenheidsonderzoek 2024
26

Ben je tevreden met de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden die het bedrijf biedt?

Zo niet, wat zou je graag anders zien?
27

Voel je dat er voldoende doorgroeimogelijkheden zijn binnen het bedrijf?

28

Krijg je de kans om nieuwe vaardigheden te leren en je huidige vaardigheden te verbeteren?

29

Hoe vaak heb je gesprekken over je loopbaanontwikkeling met je leidinggevende?

Vaak: graag beschrijven hoe je deze ervaart Weinig/niet: graag beschrijven of dit iets is wat je mist
Tevredenheidsonderzoek 2024
30

Hoe tevreden ben je met de frequentie van de evenementen en activiteiten die door het bedrijf worden georganiseerd?

1 = ontevreden 5 = zeer tevreden
31

Neem je regelmatig deel aan de door het bedrijf georganiseerde evenementen en activiteiten?

Zo nee, wat weerhoudt je ervan? Voel je je aangemoedigd om deel te nemen aan de bedrijfsevenementen en -activiteiten?
32

Heb je suggesties voor nieuwe soorten evenementen of activiteiten die je graag zou willen zien?

33

In hoeverre voel je je gestimuleerd door het bedrijf om deel te nemen aan activiteiten buiten werktijd?

1 = niet gestimuleerd 5 = zeer gestimuleerd