Dětské skupiny v Odrách

Bude v Odrách nová dětská skupina?

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dotační výzvu z Národního plánu obnovy na budování kapacit nových dětských skupin, přičemž z dotace je možné financovat až 100 % způsobilých výdajů na výstavbu a vybavení. Zastupitelstvo města Odry v červnu 2023 vzalo tuto informaci na vědomí s tím, že bude připravena žádost o dotaci na vybudování dvou dětských skupin v Odrách. V současné době se zpracovává projektová dokumentace na výstavbu nového pavilonu v areálu Mateřské školy Čtyřlístek na ulici Pohořské.

Podání žádosti o dotaci na projekt „Pavilon dětských skupin v Odrách“ předpokládáme v první polovině roku 2024, následně bude probíhat proces hodnocení žádosti poskytovatelem dotace. V případě získání dotace na realizaci projektu by mohly být v roce 2025 zahájeny stavební práce.

Aktuálně je uvažováno o kapacitě jedné dětské skupiny – 21 dětí. Celkově by do 2 dětských skupin tedy bylo možné přijmout až 42 dětí ve věku od 2 let. Cílem dětských skupin je pomoci rodičům s postupným návratem do práce; dětské skupiny budou moci mj. navštěvovat děti, které nebudou přijaty do mateřské školy. V dětské skupině bude poskytována služba péče o dítě předškolního věku, která bude zaměřena na zajištění potřeb dětí, výchovu, rozvoj schopností a dovedností, kulturních a hygienických návyků.

Aby bylo možné zpracovat analýzu potřebnosti projektu, žádáme Vás o vyplnění krátkého dotazníku. Pro získání dotace a vybudování další kapacity pro péči o děti od 2 let je potřeba prokázat zájem ze strany občanů coby potenciálních uživatelů této služby. 


Spustit dotazník teď