Diskriminácia

Vážení respondenti,

volám sa Erik Pintér a študujem 3. ročník na SOŠ hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. Touto cestou by som Vás chcel požiadať o vyplnenie môjho dotazníka. Cieľom výskumu je zistiť vnímanie celkovej diskriminácie v spoločnosti. Dotazník je anonymný a všetky informácie, ktoré budú z neho získané, budú použité výhradne pre účely ročníkovej práce na predmet marketing. Dotazník Vám nezaberie veľa času.

Za vašu spoluprácu vopred ďakujem. 


Spustiť dotazník