Horská cyklistika

Vážená respondentka, respondent!

Obraciam sa na Vás s prosbou o vyplnenie dotazníka na tému Horská cyklistika, prostredníctvom, ktorého chcem zistiť či je na Slovensku rozšírená horská cyklistika a aká je obľúbenosť tohto športu.

Informácie, ktoré Vašou pomocou získam, budú využité výhradne pri spracovaní mojej ročníkovej práci. Pozorne si prosím prečítajte  nasledujúce otázky dotazníka a zakrúžkujte odpoveď, ktorá sa najviac zhoduje s Vašim názorom. V otázkach, kde sa vyskytuje možnosť ,,iné", svoj názor alebo skúsenosť doplňte. Dotazník je anonymný, preto nie je potrebné uvádzať Vaše meno.

Za Vašu ochotu a spoluprácu ďakuje Marek Grundza, študent Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Stropkove.

Spustiť dotazník