Miasteczko Studenckie AGH

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania, znajdujące się w niniejszym kwestionariuszu ankiety. Prosimy o szczere odpowiedzi na pytania. Ankieta ma charakter anonimowy a uzyskane wyniki będą wykorzystywane wyłącznie w celach naukowych.

Dziękujemy za poświęcony czas oraz za udzielenie rzetelnych odpowiedzi. 

Rozpocznij ankietę teraz