Wywiady z uczestnikami na początku procesu preinkubacji

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

proszę o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza.

W jakim celu uczestniczył/a Pan/Pani w szkoleniu? pytania...
Wymagana odpowiedź

Prosimy o dokonanie oceny poziomu swojej wiedzy z okresu PRZED SZKOLENIAMI oraz PO SZKOLENIACH
Wymagana odpowiedź

PRZED SZKOLENIAMI
PRZED SZKOLENIAMI
PO SZKOLENIACH
PO SZKOLENIACH

Czy udział w szkoleniach pomógł w podjęciu decyzji związanej z próba rozpoczęcia działalności gospodarczej (w ramach projektu, bądź poza nim)?
Wymagana odpowiedź

4 Czy w miesiącach lipiec/sierpień 2017 zostały przez Pana/ią podjęte jakieś czynności ukierunkowane na założenie własnej działalności?
Wymagana odpowiedź

Jakie działania planuje Pan/i na miesiące wrzesień/listopad?
Wymagana odpowiedź