.

Dotazník o témach - pacifizmus, vegetarianstvo, antiklerikalizmus

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako vnímate pacifizmus?

Vyberte si jednu možnosť, ktorá najlepšie zodpovedá vašim názorom.
2

Aké hodnotenie by ste dali pacifizmu od 1 do 10?

Hodnotenie 1 znamená veľký nesúhlas, hodnotenie 10 veľký súhlas.
3

Aký vzťah máte k vegetarianstvu?

Zadajte svoj názor alebo skúsenosť s vegetarianstvom.
4

Podporujete antiklerikalizmus?

Vyberte si jednu možnosť, ktorá najlepšie zodpovedá vašim postojom.
5

V akej miere súhlasíte s antiklerikalizmom?

Vyberte percentuálny podiel súhlasu s antiklerikalizmom.
6

Čo si myslíte o antiklerikalizme?

Vyjadrite svoj názor na antiklerikalizmus v texte.
7

Akú úlohu by mala zohrávať pacifistická politika vo svete?

Zadajte svoju predstavu o úlohe pacifistickej politiky.
8

Má byť propagované vegetarianstvo vo verejnom stravovaní?

Vyberte jednu možnosť k podpore vegetarianstva v stravovacích zariadeniach.
9

Aký je pre vás najdôležitejší aspekt antiklerikalizmu?

Vyberte najdôležitejší aspekt antiklerikalizmu pre vás.
10

Aké sú vaše skúsenosti s restrikciami spôsobenými klerikalizmom?

Podeľte sa o vaše osobné skúsenosti s negatívnymi dôsledkami klerikalizmu.