.

Dotazník nového zaměstnance

Zaměstnavatel

Petra Puchmeltrová Navrátilová

Stáj U Kaštánka

Krátká 491/7, 417 12  Proboštov

IČ: 03065651

Zabezpečeno
Ostatní údaje
1

Jméno a příjmení

2

Rodné příjmení

3

Rodné číslo

4

Datum narození

5

Místo narození

6

Stav

7

Státní občanství

8

Trvalé bydliště

9

Přechodné bydliště

10

Zdravotní pojišťovna

11

Telefon, email

Ostatní údaje
12

Cizinec

Vyberte jednu odpověď
13

Je cizinec rezidentem ČR

Vyberte jednu odpověď, pokud nejste cizinec, tuto a následující otázky přeskočte
14

Jedná se o první zaměstnání v ČR

Vyberte jednu odpověď
15

Povolení k trvalému pobytu v ČR

Vyberte jednu odpověď
16

Číslo pasu

Použijte pouze číslice
17

Číslo občanského průkazu (pokud není pas)

Použijte pouze číslice
18

Číslo přidělené zdravotní pojišťovnou v ČR

Použijte pouze číslice
Ostatní údaje
19

kategorie

Vyberte jednu nebo více odpovědí
20

Jsem poživatelem důchodu

Vyberte jednu nebo více odpovědí, pokud nemáte důchod, tuto a následující otázky přeskočte
21

Pokud užíváte důchod, doplňte prosím informace

důchod přiznán od, nárok na důchod od, důchod je vyplácen od, plátce důchodu
Ostatní údaje
22

Mám pouze tento pracovně právní vztah

Vyberte jednu odpověď
23

U jiného zaměstnavatele mám dále

Vyberte jednu nebo více odpovědí, pokud nemáte žádný jiný pracovní poměr, tuto a následující otázky přeskočte
24

Název jiného zaměstnavatele

Pokud jste v předchozí otázce označili pracovně právní vztah, doplňte k němu název zaměstnavatele a označte toho, který respektuje minimální vyměřující základ pro zdravotní pojištění.
Ostatní údaje
25

jsem pojištěncem, za kterého platí pojistné stát

Vyberte jednu odpověď
26

jsem veden na úřadě práce jako uchazeč o zaměstnání

Vyberte jednu odpověď
27

u zaměstnavatele podepisuji daňové prohlášení

Může být podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele