Varixy a venózne ochorenia dolných končatín

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.


Zakrúžkujte 1 

- ak si myslíte, že príznak, pocit alebo ťažkosť sa Vás netýka

Zakrúžkujte 2, 3, 4, alebo 5

- ak si myslíte, že uvedené pociťujete vo väčšom či menšom rozsahu


Vopred ďakujem za vyplnenie dotazníku

Spustiť dotazník