.

Dotazník o užívání omamných a návykových látek

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jste muž nebo žena?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik vám je let?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Vyzkoušeli jste někdy nějaké omamné či návykové látky?

Odpovězte, zda jste někdy v minulosti vyzkoušeli omamné či návykové látky.
4

Kolik lidí z vašeho okolí je závislých na omamných a návykových látkách?

Odhadněte počet lidí ve vašem okolí, kteří jsou závislí na omamných a návykových látkách.
5

Myslíte si, že se v současné době drogy více romantizují než dříve?

Odpovězte, zda si myslíte, že se v dnešní době více romantizují drogy než v minulosti.
6

V jaké věkové kategorii si myslíte, že se drogy nejčastěji užívají?

Odhadněte, ve které věkové kategorii dochází k nejčastějšímu užívání drog.
7

Jakou drogu si myslíte, že je mezi lidmi nejpopulárnější?

Odhadněte, která droga je mezi lidmi nejoblíbenější.
8

Jste aktivní uživatel drog?

Odpovězte, zda aktivně užíváte omamné a návykové látky.
9

Pokud jste někdy užili návykovou či omamnou látku v jakém případě to bylo?

Vyberte jednu nebo více odpovědí