.

Onderzoek naar ledenverlies, vrijwilligerstekort en moeilijke financiële omstandigheden bij sportverenigingen

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Welke sport beoefent u?

Kies de sport die u beoefent
2

Hoe beoordeelt u de faciliteiten voor de beoefende sport(en) op een schaal van 1 tot 10?

Beoordeel de kwaliteit van de faciliteiten op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht is en 10 uitstekend is.
3

Heeft u te maken gehad met ledenverlies bij uw sportvereniging? Zo ja, kunt u toelichten hoe dit zich heeft voorgedaan?

Geef een gedetailleerd antwoord als u te maken heeft gehad met ledenverlies.
4

In hoeverre ervaart u een tekort aan vrijwilligers binnen uw sportvereniging?

Geef aan of u een tekort aan vrijwilligers ervaart binnen uw sportvereniging.
5

Hoe zouden financiële moeilijkheden bij de sportvereniging volgens u het beste aangepakt kunnen worden?

Geef uw mening over mogelijke oplossingen voor financiële moeilijkheden.
6

Welke maatregelen zou u voorstellen om ledenbehoud te verbeteren binnen uw sportvereniging?

Geef suggesties die kunnen bijdragen aan het behouden van leden binnen de sportvereniging.
7

Bent u bereid om extra bij te dragen (financieel of inzet) om de sportvereniging te ondersteunen?

Geef aan of u bereid bent om extra bij te dragen aan de sportvereniging.
8

Hoe belangrijk vindt u de rol van sportverenigingen in de maatschappij?

Geef aan hoe belangrijk u de rol van sportverenigingen vindt in de maatschappij.
9

Hoe tevreden bent u in het algemeen over uw sportvereniging op een schaal van 1 tot 5?

Geef uw algemene tevredenheid over de sportvereniging weer op een schaal van 1 tot 5, waarbij 1 zeer ontevreden is en 5 zeer tevreden is.
10

Heeft u nog aanvullende opmerkingen of suggesties met betrekking tot de genoemde onderwerpen?

Voel u vrij om eventuele aanvullende opmerkingen of suggesties toe te voegen.