Badanie wpływu modernizacji na zmniejszenie wypadkowości w rolnictwie

Jestem studentką Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, na kierunku Menadżersko-prawnym o specjalności Menadżer systemów BHP. Piszę pracę magisterską, której tematem jest „Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w warunkach modernizacji rolnictwa”.

Dlatego też zwracam się do Pani/Pana z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety celem uzyskania opinii na powyższy temat. Zapewniam, że badania są prowadzone anonimowo z zachowaniem dobrowolności i będą wykorzystane tylko do potrzeb mojej pracy.

Bardzo proszę o udzielenie szczerych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety.

Serdecznie dziękuję za pomoc i poświęcony czas,

Weronika Buryta

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie:
Wymagana odpowiedź

Jaka jest powierzchnia Pana/Pani gospodarstwa?
Wymagana odpowiedź

Czy w Pana/Pani gospodarstwie zatrudniani są pracownicy?
Wymagana odpowiedź

Jaki profil ma Pana/Pani gospodarstwo rolne:
Wymagana odpowiedź

Jaki rodzaj produkcji roślinnej dominuje w Pana/Pani gospodarstwie rolnym (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy grupy upraw) :
Wymagana odpowiedź

Jaki rodzaj produkcji zwierzęcej dominuje w Pana/Pani gospodarstwie rolnym (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy rodzaje produkcji):
Wymagana odpowiedź

W jakim stopniu Pana/Pani gospodarstwo jest zmechanizowane:
Wymagana odpowiedź

Skąd pozyskuje Pan/Pani informacje o nowościach/modernizacjach/poprawie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie?
Wymagana odpowiedź

Kiedy skorzystał/a Pan/Pani z programów wsparcia dla rolnictwa?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Ile razy Pan/Pani skorzystał/a ze środków UE przeznaczonych na modernizacje rolnictwa?
Wymagana odpowiedź

Na zakup czego przeznaczył/a Pan/Pani pieniądze ze środków UE?
Wymagana odpowiedź

Jakimi kryteriami kierował/ała się Pan/Pani podczas planowania inwestycji?
Wymagana odpowiedź

Jak często w Pana/Pani gospodarstwie zdarzają się wypadki?
Wymagana odpowiedź

Jakiego rodzaju są to wypadki?
Wymagana odpowiedź

W jakich sytuacjach najczęściej dochodzi do wypadków?
Wymagana odpowiedź

Co zazwyczaj jest przyczyną wypadku?
Wymagana odpowiedź

W jakim miejscu dochodzi do wypadków?
Wymagana odpowiedź

Kto najczęściej ulega wypadkom?
Wymagana odpowiedź

Jakiej płci są osoby poszkodowane?
Wymagana odpowiedź

W jakim wieku są osoby poszkodowane?
Wymagana odpowiedź

Jakie działania zostały poczynione w gospodarstwie, aby zapobiec wypadkom i ograniczyć zagrożenia?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Czy Pana/Pani zdaniem inwestycje poczynione w ramach modernizacji gospodarstwa wpłynęły na zmniejszenie wypadkowości?
Wymagana odpowiedź

Co miało szczególny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w Pana/Pani gospodarstwie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Jak ocenia Pan/Pani działania prewencyjne podejmowane przez instytucje państwowe?
Wymagana odpowiedź

Czy brał/a Pan/Pani udział w szkoleniach organizowanych przez powyższe instytucje?
Wymagana odpowiedź

Czy uważa Pan/Pani, że ilość szkoleń jest wystarczająca?
Wymagana odpowiedź

Czy w ostatnich 5 latach w Pana/Pani gospodarstwie przeprowadzane były kontrole z zakresu BHP?
Wymagana odpowiedź