Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Fobie

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte, prosím, několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku, který potřebuji na seminární práci. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou použity jen v rámci seminární práce.

Jste:
Povinná odpověď

Váš věk:
Povinná odpověď

Trpíte nějakou fobií či strachem?
Povinná odpověď

Z čeho máte fobii?

Jakou má strach intenzitu? (1 – nepříjemný pocit, 5 – panický strach)

Zbývá 20 znaků

Komplikuje vám fobie život?

Dostali jste fobii po nějaké příhodě?

V jakém věku se tato událost stala?