.

Uw feedback over leasecontracten bij Pon Center

Beste,

Wij zijn Mees Cardinaal, Vincent Sweet en Adriaan Verhees, studenten aan de Hogeschool Utrecht. In het kader van onze studie voeren wij een onderzoek uit naar de drijfveren en beslissingsfactoren van klanten bij het afsluiten van leasecontracten bij Pon dealer en Muntstad. Uw ervaringen en inzichten zijn voor ons van groot belang en zullen ons helpen om waardevolle aanbevelingen te doen ter verbetering van de dienstverlening van het nieuwe Pon center. In dit onderzoek wordt de klanttevredenheid van allebei de oude organisaties (Muntstad en Pon dealer) beoordeeld. 

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u enkele minuten de tijd neemt om onze enquête in te vullen. Uw antwoorden blijven volledig anoniem en worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek. Uw deelname helpt niet alleen ons met ons project, maar draagt ook bij aan het verbeteren van de diensten van Pon center.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Mees Cardinaal

Vincent Sweet

Adriaan Verhees

Beveiligd
1

Hoeveel auto's leaset u momenteel via Pon Center?

Kies één of meer antwoorden
2

Hoe lang bent u al klant bij Pon Center?

Kies één of meer antwoorden
3

Wat waren de belangrijkste redenen voor u om voor een leasecontract bij Pon Center te kiezen? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
4

Hoe belangrijk waren de volgende factoren bij uw beslissing om een leasecontract af te sluiten bij Pon Center? (schaal van 1-5, waarbij 1 = helemaal niet belangrijk en 5 = zeer belangrijk)

Kies één antwoord in elke rij
5

Hoe tevreden bent u met de volgende aspecten van Pon Center? (schaal van 1-5, waarbij 1 = zeer ontevreden en 5 = zeer tevreden)

Kies één antwoord in elke rij
6

Wat zou Pon Center kunnen verbeteren om uw ervaring beter te maken?

7

Kunt u beschrijven waarom u Pon Center Lease zou aanbevelen aan anderen?

8

Zijn er specifieke aspecten van de service of producten van Pon Center die voor u van groot belang zijn?

9

Hoe belangrijk vindt u de volgende trends bij het kiezen van een leasecontract? (schaal van 1-5, waarbij 1 = helemaal niet belangrijk en 5 = zeer belangrijk)

Kies één antwoord in elke rij
10

Welke factoren vindt u momenteel het belangrijkst bij het kiezen van een leasecontract? (meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
11

Welke nieuwe diensten of producten zou u graag zien toegevoegd aan de leasecontracten? (bijv. verzekeringsopties, thuislaadpunten voor elektrische voertuigen, flexibele looptijden)

12

Hoe ervaart u het contact met Pon Center lease?

13

Hoe ervaart u de dienstverlening van Pon Center over het algemeen?