.

Dotazník o Svetovom dni utečencov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aké ste pohlavie?

Prosím vyberte jednu odpoveď
2

Aký je váš vek?

Prosím vyberte jednu odpoveď
3

Aké je vaše povolanie?

Prosím vyberte jednu odpoveď
4

Počuli ste už o Svetovom dni utečencov?

Prosím vyberte jednu odpoveď
5

Ak áno, odkiaľ ste sa o ňom dozvedeli?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

Ako hodnotíte informovanie médií o situácii utečencov?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Koľko viete o Svetovom dni utečencov?

Vyberte jednu odpoveď zo zoznamu.
8

Viete kedy sa oslavuje svetový deň utečencov?

Prosím vyberte jednu odpoveď
9

Kedy sa oslavuje svetový deň utečencov?

Prosím vyberte jednu odpoveď
10

Myslíte si, že je dôležité mať deň venovaný utečencom?

Prosím vyberte jednu odpoveď
11

Oslavujete svetový deň utečencov?

Prosím vyberte jednu odpoveď
12

Ako by ste ohodnotili dôležitosť tohto dňa?

Vyberte hodnotenie pomocou hviezdičiek.
13

Aké sú podľa vás hlavné príčiny, prečo ľudia stávajú utečencami? (vyberte všetky, ktoré sa hodia)

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
14

Aké sú podľa vás najväčšie výzvy, ktorým utečenci čelia pri integrácii do novej spoločnosti? (vyberte všetky, ktoré sa hodia)

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
15

Ako môže spoločnosť podporiť utečencov?

Napíšte vašu odpoveď do textového poľa.
16

Poznáte niekoho, kto je utečencom?

Prosím vyberte jednu odpoveď
17

Súhlasíte s tým, že je potrebné venovať viac pozornosti situácii utečencov vo svete?

Vyberte áno alebo nie.
18

Myslíte si, že vaša krajina poskytuje dostatočnú podporu utečencom?

Vyberte jednu odpoveď
19

Aké sú podľa vás hlavné problémy, s ktorými sa stretávajú utečenci?

Napíšte do textového poľa.
20

Ak by ste mali možnosť, ako by ste pomohli utečencom?

Vyberte jednu odpoveď.
21

Koľko času venujete informovaniu sa o problematike utečencov?

Vyberte jednu možnosť.
22

Viete, ako môžete pomôcť utečencom v rámci svojej komunity?

Vyberte áno alebo nie.
23

Čo by podľa vás mohlo pomôcť zlepšiť situáciu utečencov na svete? (vyberte všetky, ktoré sa hodia)

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
24

Aký by mal byť podľa vás prístup k problematike utečencov na medzinárodnej úrovni?

Vyjadrite sa voľne v textovom poli.
25

Páčil sa vám tento dotazník?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí