.

Hyperaktivita u předčasně narozených dětí

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Věk praxe

Vyberte jednu odpověď
2

Zvýšil se v posledních letech počet předčasně narozených dětí?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Převažují chlapci nebo děvčata?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Bývají předčasně narozené děti zařazovány do následné péče?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Vykazují v dalších letech zvýšenou aktivitu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Zaznamenáváte u nedonošených dětí opožděný vývoj řeči?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Vyrovná se psychosomatický vývoj u nedonošených dětí během předškolního vývoje?

Vyberte jednu nebo více odpovědí