.

Vershil in opleidingsniveau

Neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd

Wat is uw geslacht?

Kies één antwoord

Wat is uw leeftijd?

Kies één antwoord

Burgerlijke staat

Kies één antwoord

Wat is uw opleidingsniveau?

Kies één of meer antwoorden

Ik heb voldoende toegang tot onderwijs gehad

Kies één antwoord

Op school werd ik gestimuleerd het best uit mezelf naar boven te halen

Kies één antwoord

Door het opleidingsniveau van mijn ouders, had ik mijn verwachtingen van mijn niveau afgestemd op die van hen.

Kies één antwoord

Mijn ouders zijn/waren in een goede financiële situatie

Kies één antwoord

Door de financiële situatie van mijn ouders heb ik een ander opleidingsniveau gevolgd

Kies één antwoord

Mijn woonsituatie is van invloed (geweest) op mijn opleiding niveau

Kies één antwoord

Ik kreeg thuis hulp met het maken van schoolwerk

Kies één antwoord

Ik werd vroeger voorgelezen

Kies één antwoord

De migratie achtergrond van mijn ouders is van invloed (geweest) op mijn opleidingsniveau

Kies één antwoord

Nederlands is mijn moedertaal

Kies één antwoord

Mijn geslacht is van invloed (geweest) op mijn opleidingsniveau

Kies één antwoord

Ik heb altijd veel druk gevoeld op school om goed te presteren

Kies één antwoord

Bij het krijgen van mijn niveau ben ik hoger/lager/goed ingeschat

Kies één antwoord

Ik ben gehinderd in mijn schoolcarrière door:

Schrijf hier