.

Onderzoek naar de invloed van vermeend misbruik van de WOO op het functioneren van het ministerie van Financiën

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
’Hoe beïnvloedt het vermeende misbruik van de Woo het functioneren van het ministerie van Financiën en het waarborgen van de doelstellingen van transparantie en openbaarheid van het ministerie’

Voorafgaand aan de vragen heb ik een aantal persoonsgegevens nodig, zie onderstaande vragen. 

1

Wat is je naam

2

Wat is je functie binnen het ministerie van Financiën

’Hoe beïnvloedt het vermeende misbruik van de Woo het functioneren van het ministerie van Financiën en het waarborgen van de doelstellingen van transparantie en openbaarheid van het ministerie’
3

In hoeverre bent u op de hoogte van het vermeende misbruik van de Wet openbaarheid van bestuur (WOO) binnen het ministerie van Financiën?

Geef aan in welke mate u bekend bent met de beschuldigingen van misbruik van de WOO binnen het ministerie van Financiën.
4

Hoe vaak kom je dit tegen in je dagelijkse praktijk?

5

In hoeverre heeft het misbruik invloed op het functioneren van het ministerie van Financiën?

6

Welke maatregelen neemt het ministerie van Financiën om het vermeende misbruik aan te pakken?

7

Hoe effectief vindt u de maatregelen die het ministerie van Financiën heeft genomen om het vermeende misbruik van de WOO aan te pakken?

Beoordeel de effectiviteit van de genomen maatregelen op een schaal van 1 tot 5.
8

Wat zijn volgens u de belangrijkste gevolgen van het vermeende misbruik van de WOO voor het functioneren van het ministerie van Financiën?

Geef uw inzicht in de mogelijke impact van het misbruik op het functioneren van het ministerie.
9

In hoeverre heeft het misbruik invloed op het functioneren van de afdeling O&T?

10

Wat is het gevolg van het vermeende misbruik op de behandeling van andere verzoekers?

’Hoe beïnvloedt het vermeende misbruik van de Woo het functioneren van het ministerie van Financiën en het waarborgen van de doelstellingen van transparantie en openbaarheid van het ministerie’
11

In hoeverre zijn er overeenkomsten qua persoonlijkheid van de verzoekers

12

In hoeverre zijn er overeenkomsten qua doelstelling van de verzoekers?

13

Wat is een veelvoorkomend motief om een Woo-verzoek in te dienen bij verzoekers?

14

In hoeverre zijn er overeenkomende patronen bij reguliere verzoekers?

15

In hoeverre zijn er overeenkomende patronen bij veel verzoekers? (verzoekers die geregeld verzoeken indienen over een lange periode)

16

In hoeverre zijn er overeenkomende patronen bij misbruik makende verzoekers? (verzoekers die een Woo-verzoek indienen met een ander doel dan de wet bedoelt)

’Hoe beïnvloedt het vermeende misbruik van de Woo het functioneren van het ministerie van Financiën en het waarborgen van de doelstellingen van transparantie en openbaarheid van het ministerie’
17

Welke handvaten kunnen er uit de wet en jurisprudentie gehaald worden voor het aanpakken van misbruik van het recht door verzoekers?

18

Waar loop je tegenaan in het behandelen van Woo-verzoeken?

19

Wat is volgens jou de reden dat veel Woo-verzoeken niet tijdig worden behandeld?

20

Wat vindt je van de antimisbruikbepaling van artikel 4.6 Woo?

Beoordeel de effectiviteit van de genomen maatregelen op een schaal van 1 tot 5.
21

Heb je de antimisbruikbepaling gebruikt in een besluit? Zo ja, wat was hier het resultaat van?

22

Welke andere factoren zijn van belang in het bepalen of er sprake is van misbruik, anders dan uit de jurisprudentie blijkt?

’Hoe beïnvloedt het vermeende misbruik van de Woo het functioneren van het ministerie van Financiën en het waarborgen van de doelstellingen van transparantie en openbaarheid van het ministerie’
23

Heeft het vermeende misbruik van de Wet open overheid invloed op het streven naar een transparante samenleving?

24

In hoeverre zorgt het vermeende misbruik ervoor dat het ministerie van Financiën minder transparant kan zijn in haar handelen?

25

Wat zou naar uw mening de beste manier zijn voor het ministerie van Financiën om transparantie en openbaarheid te waarborgen?

Geef uw suggestie voor verbetering in termen van transparantie en openbaarheid binnen het ministerie.
26

Hoe beoordeel je de transparantie van het ministerie van Financiën in het algemeen?

Geef uw algemene beoordeling van de transparantie van het ministerie op een schaal van 1 tot 10.
’Hoe beïnvloedt het vermeende misbruik van de Woo het functioneren van het ministerie van Financiën en het waarborgen van de doelstellingen van transparantie en openbaarheid van het ministerie’
27

Weet je hoe andere departementen omgaan met misbruik van de Woo?

Zo ja, ga door naar de volgende vragen
28

In hoeverre komt misbruik van de Woo voor bij andere departementen?

29

Welke maatregelen nemen andere departementen om het vermeende misbruik aan te pakken?