.

Trávení volného času v Hořovicích

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Do jaké chodíš třídy?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaké je tvé pohlaví?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Která kulturní zařízení navštěvuješ nejčastěji?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Na jaké kroužky chodíš?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Jaká sportovní zařízení navštěvuješ nejčastěji ve volném čase?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

kam chodíš na jiné venkovní aktivity?

Vyberte jednu nebo více odpovědí (nebojte se vypsat více odpovědí)