Önskemål allmänna bastun / Requests for the public sauna

Fyll gärna i denna enkäten med dina önskemål kring bastun i Jubileumsparken / Please fill in this survey with your requests regarding the sauna in Jubileumsparken 

Starta Enkät Nu