.

Ocena skuteczności jednostek PSP/OSP w sytuacjach kryzysowych na Podkarpaciu

Szanowny Panie / Szanowna Pani, zachęcam do wypełnienia krótkiej ankiety. Państwa odpowiedzi będą anonimowe i posłużą mi w celach badawczych jako źródło aktualnych informacji dotyczących opinii społeczeństwa o skuteczności działań jednostek OSP i PSP na terenie Województwa Podkarpackiego.

Bardzo dziękuje za poświęcony czas i udział w ankiecie


Zabezpieczony


1

W jakim przedziale wiekowym jest Pan/Pani ?

Wybierz jedną odpowiedź
2

Pana/Pani miejsce zamieszkania ?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Jak długo mieszka Pan/Pani w swoim aktualnym miejscu zamieszkania ?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jakie jest Pana/Pani wykształcenie ?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Czy wie Pan/Pani, jak skontaktować się z Państwową Strażą Pożarną w sytuacji kryzysowej ?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Czy kiedykolwiek uczestniczyła Pan/Pani w szkoleniu lub spotkaniu informacyjnym na temat zarządzania kryzysowego organizowanego przez PSP? (próbne ewakuacje, szkolenia z pierwszej pomocy itp.)

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy kiedykolwiek miał/a Pan/Pani bezpośredni kontakt z PSP podczas sytuacji kryzysowej ?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Jak ocenia Pan/Pani skuteczność działań PSP podczas sytuacji kryzysowej, w której Pan/Pani uczestniczyła, bądź miała informację o przebiegu zaistniałej sytuacji ?

Wybierz jedną odpowiedź
9

Jak ocenia Pan/Pani ogólny poziom przygotowania PSP do zarządzania kryzysowego na obszarze Podkarpacia ?

Wybierz jedną odpowiedź
10

Czy uważa Pan/Pani, że jednostki PSP na obszarze województwa Podkarpackiego są odpowiednio wyposażone na możliwość zaistnienia sytuacji o charakterze kryzysowym ?

Wybierz jedną odpowiedź
11

Jak ocenia Pan/Pani komunikację PSP z mieszkańcami podczas sytuacji kryzysowej ?

Wybierz jedną odpowiedź
12

Czy otrzymuje Pan/Pani wystarczającą ilość informacji na temat procedur i zachowań podczas sytuacji kryzysowej ?

Wybierz jedną odpowiedź
13

Jak ocenia Pan/Pani współpracę jednostek pożarniczych z innymi służbami (np. policja, pogotowie ratunkowe) podczas sytuacji kryzysowej ?

Wybierz jedną odpowiedź
14

Jaki jest Pani poziom zaufania do jednostek pożarniczych na wypadek zaistnienia sytuacji o charakterze nagłego zagrożenia ?

Wybierz jedną odpowiedź
15

Czy uważa Pan/Pani, że jednostki PSP/OSP reagują wystarczająco szybko na sytuacje kryzysowe ?

Wybierz jedną odpowiedź
16

Czy był/a Pan/i świadkiem działań PSP/OSP w czasie konkretnej sytuacji kryzysowej (np. pożar, powódź, wypadek drogowy) ?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Jak ocenia Pan/Pani te działania PSP ?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Czy uważa Pan/i, że w Pana/Pani miejscu zamieszkania istnieje ryzyko częstego występowania sytuacji o charakterze kryzysowym ?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Czy jest coś co Pana/ Pani zdaniem jednostki pożarnicze mogłyby zmienić w celu zwiększenia skuteczności w zakresie zarządzania kryzysowego ?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Jakie zmiany lub usprawnienia sugerowałby Pan/Pani w zakresie zarządzania kryzysowego przez jednostki PSP/OSP ?

21

Czy jest coś, co jednostki PSP/OSP mogłyby zrobić lepiej w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców podczas sytuacji kryzysowej ?