Hodnocení procesu řízení Programu kritických dodavatelů ve společnosti Škoda Auto a.s.

Dobrý den,

v současné době zpracovávám bakalářskou práci na téma Analýza procesu řízení Programu kritických dodavatelů ve společnosti Škoda Auto a.s.

Jelikož se ve své práci potýkáte s Programem kritických dodavatelů, tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Otázky jsou rozdělené do čtyř skupin, každá ze kterých se týká jedné z manažerských funkcí: plánování, organizování, vedení či kontroly. Zároveň pro každou z funkcí jsou otázky týkající se interního (v rámci společnosti Škoda Auto a.s.) a externího (ve vztahu k dodavatelům) stavu.

Dotazník je zcela anonymní a výsledky budou použity pouze pro účely práce.

Prosím o vyplnění dotazníku do konce tohoto týdne, tj. do 27.10.2023 16:00.

Předem Vám děkuji za spolupráci a čas, který se dotazníku budete věnovat.

S pozdravem

Alona Rymar

Studentka Škoda Auto Vysoké Školy 

Spustit doazník