DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI ZAMESTNANCOV

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý je zameraný na Vašu spokojnosť s vedením chodu spoločnosti a schopnosťami manažéra. 


Respondent pri jednotlivých otázkach označí možnosť, ktorá najlepšie zodpovedá jeho hodnoteniu. V prípade potreby bližšieho zdôvodnenia svojho hodnotenia využite priestor v závere dotazníka.


Prvá časť je zameraná na identifikáciu, druhá časť dotazníka sa zaoberá komunikáciou. Tretia časť dotazníka je venovaná informovanosti. Za ňou nasleduje časť venovaná riadeniu a poslednou časťou je spokojnosť a motivácia. 

Spustiť dotazník