Průzkum možného zapojení obcí do spolupráce s Pardubickým krajem v rámci projektu "Rozvoj Digitální technické mapy Pardubického kraje (DTM2)"

Od 1.7. 2024 bude pro obce platit povinnost vkládat své sítě v definovaném formátu do informačního systému digitální technické mapy (IS DTM). Z důvodu finanční a personální podpory obcím ze strany Pardubického kraje bylo vypsáno 1. a 2. kola výzvy ke spolupráci na projektu "Rozvoj Digitální technické mapy Pardubického kraje (DTM2)", do kterých se mohly obce zapojit .Tento dotazník byl rozeslán obcím, které se ke spolupráci s Pardubickým krajem v rámci žádného z kol nezapojily, s cílem zjistit případný zájem ze strany obcí o potenciální další kolo.

Spustit dotazník teď