.

Badanie wiedzy społeczeństwa na temat następstw nieleczenia nadciśnienia tętniczego

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Czy nadciśnienie tętnicze może prowadzić do udaru mózgu?

Wybierz jedną odpowiedź.
2

Jak oceniasz swoją znajomość przyczyn nadciśnienia tętniczego?

Oceń swoją wiedzę w skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza bardzo niską znajomość, a 10 bardzo wysoką znajomość.
3

Czy nieleczone nadciśnienie tętnicze może prowadzić do uszkodzenia nerek?

Wpisz swoją odpowiedź poniżej.
4

Czy osoby z nadciśnieniem tętniczym powinny regularnie kontrolować ciśnienie krwi?

Wybierz jedną odpowiedź.
5

Co myślisz o związku między nadciśnieniem tętniczym a zaburzeniami rytmu serca?

Wpisz swoją opinię poniżej.
6

Czy leczenie nadciśnienia tętniczego może zmniejszyć ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych?

Wybierz jedną odpowiedź.
7

Jak często powinno się kontrolować ciśnienie krwi u osoby z nadciśnieniem tętniczym?

Oceń odpowiednią częstotliwość w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza rzadziej niż raz na rok, a 5 oznacza co najmniej raz na kilka miesięcy.
8

Jakie są Twoje sposoby radzenia sobie ze stresem, który może wpływać na nadciśnienie tętnicze?

Wpisz swoją odpowiedź poniżej.
9

Czy regularna aktywność fizyczna może pomóc w kontrolowaniu nadciśnienia tętniczego?

Wybierz jedną odpowiedź.
10

Jakie są Twoje główne obawy związane z nadciśnieniem tętniczym?

Wpisz swoje główne obawy poniżej.