.

Undersökning om resväg till skolan

Hej, skulle du kunna få ta några minuter av din tid för att fylla i följande enkät.

Säkrad
1

Hur nöjd är du med din nuvarande resväg till skolan?

Vänligen välj på skalan nedan.
2

Vad är den vanligaste orsaken till att du kommer sent till skolan?

Vänligen ge en kort beskrivning nedan.
3

Hur lång tid tar det normalt för dig att ta dig till skolan?

Vänligen uppskatta i minuter.
4

Vad tycker du kan förbättras på din resväg till skolan?

Vänligen ge en kort beskrivning nedan.
5

Använder du något specifikt transportmedel för att ta dig till skolan?

Vänligen välj nedan.
6

Hur ofta upplever du trafikproblem på din resväg till skolan?

Vänligen välj på skalan nedan.
7

Har du någonsin använt en alternativ resväg till skolan för att undvika förseningar?

Vänligen välj nedan.
8

Vad är den bästa tiden på dagen för dig att resa till skolan?

Vänligen ange antingen morgon eller eftermiddag.
9

Hur vanligt är det att du kommer sent till skolan på en skolvecka?

Vänligen välj på skalan nedan.
10

Skulle du överväga att byta till en alternativ resväg om det skulle förbättra din tid till skolan?

Vänligen välj nedan.
11

Hur sent brukar du komma till skolan ?

Välj ett eller flera svar