.

Dotazník spokojenosti zaměstnanců

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak hodnotíte pracovní prostředí ve firmě?

Vyberte jednu možnost.
2

Jaké změny byste uvítali ve firmě?

Hodnoťte na stupnici od 1 do 10, kde 1 znamená nejméně žádoucí a 10 nejžádoucí.
3

Jak hodnotíte podporu nadřízených ve Vaší práci?

Napište krátkou odpověď.
4

Jak jste spokojeni se svou pracovní zátěží?

Vyberte jednu možnost.
5

Jak byste ohodnotili možnosti profesního růstu ve firmě?

Vyberte jednu možnost.
6

Co byste změnili na pracovním místě pro zvýšení efektivity?

Napište krátkou odpověď.
7

Jak hodnotíte komunikaci ve firmě?

Vyberte jednu možnost.
8

Jaké jsou Vaše návrhy na zlepšení pracovní atmosféry?

Napište krátkou odpověď.
9

Jak hodnotíte Vaše pracovní vybavení?

Vyberte jednu možnost.
10

Jak byste zhodnotili spolupráci s kolegy ve firmě?

Vyberte jednu možnost.