.

Význam darování a přijímání dárků ve společenských skupinách

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak často darujete dárky ostatním?

Vyberte možnost, která nejvíce odpovídá vašim zkušenostem.
2

Jak byste celkově hodnotili význam darování a přijímání dárků ve vaší společenské skupině?

Ohodnoťte význam na stupnici od 1 do 10, kde 1 značí velmi nízký význam a 10 velmi vysoký význam.
3

Jaký je váš názor na význam dávání dárků ve společnosti?

Napište krátce svůj názor na význam dávání dárků ve společnosti.
4

Upřednostňujete společné dárky ve vaší společenské skupině?

Vyberte, zda více preferujete společné dárky nebo individuální dárky.
5

Myslíte si, že darování dárků má vliv na vztahy mezi lidmi?

Rozeberte, zda si myslíte, že darování dárků má pozitivní, negativní nebo žádný vliv na vztahy mezi lidmi.
6

Co vás motivuje k darování dárků?

Uveďte, co vás motivuje k tomu darovat dárky druhým lidem.
7

Jaké je vaše oblíbené dárkové období?

Vyberte, zda preferujete Vánoce, narozeniny, svátky nebo jiné důležité události pro darování dárků.
8

Máte vytvořené tradiční zvyky spojené s darováním dárků?

Popište, zda dodržujete nějaké tradiční zvyky při darování dárků.
9

Co očekáváte od přijímání dárků od ostatních?

Sdělte, co pro vás znamená přijímání dárků od druhých lidí.
10

Jak byste popsali význam dárků ve vašem životě?

Načrtněte, jaký význam mají dárky pro vás osobně a pro vaše vztahy.