.

Pracovné listy v predmete zubné lekárstvo

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Pracovné listy v predmete zubné lekárstvo
1

Som žiakom / žiačkou

Vyberte jednu odpoveď
2

Prosím uveďte pohlavie

Vyberte jednu odpoveď
3

Bola vám odporučená literatúra - kniha zubné lekárstvo?

Vyberte jednu odpoveď
4

Používate na hodinách zubného lekárstva atlas?

Vyberte jednu odpoveď
5

Pracujete na hodinách zubného lekárstva s pracovnými listami?

Vyberte jednu odpoveď
6

Kedy pracujete s pracovnými listami v predmete zubné lekárstvo?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Čo vám prináša práca s pracovnými listami?

vyberte 1 odpoveď, ktorá z uvedených možností má pre vás najväčší význam
8

Ako pracujete s pracovným listom?

Vyberte jednu odpoveď
9

S akou formou pracovného listu pracujete?

Vyberte jednu odpoveď
10

Je vaša práca s pracovným listom na vyučovacích hodinách hodnotená?

Vyberte jednu odpoveď
11

Slúžia vám pracovné listy aj opakovane pri domácej príprave na písomku?

Vyberte jednu odpoveď
12

S akým typom úloh v pracovnom liste najčastejšie pracujete?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
13

Aký typ úloh v pracovnom liste máte najradšej?

Vyberte jednu odpoveď
14

Na akú tému ste pracovali s pracovným listom?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
15

Ktorú tému by ste si chceli precvičiť formou pracovného listu?

Vyberte jednu odpoveď