UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Ankieta dotycząca tłumaczy audiowizualnych

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Ankieta poświęcona jest tłumaczom wykonującym napisy lub inne tłumaczenia audiowizualne do filmów, seriali lub gier, studentom filologii, pasjonatom języków obcych.

Proszę o poświęcenie 15 minut na wypełnienie kwestionariusza :)

Jaki jest Pan/Pani zawód?
Wymagana odpowiedź

Na jakiej uczelni Pan/Pani studiuje bądź studiował/a?
Wymagana odpowiedź

Jaki kierunek studiów Pan/Pani ukończył/a?
Wymagana odpowiedź

Jaką specjalizację wybrał/a Pan/Pani na studiach filologicznych?

Jakie przedmioty związane z tłumaczeniem miał/a lub ma Pan/Pani w programie studiów? Można wybrać kilka opcji.
Wymagana odpowiedź

W jakim wymiarze godzin odbywają/ły się te zajęcia w trakcie trwania całych studiów?
Wymagana odpowiedź

Czy ukończył/a Pan/Pani dodatkowy kurs, warsztaty dla tłumaczy?
Wymagana odpowiedź

Czy nadal zajmuje się Pan/Pani tłumaczeniem?
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pan/Pani tłumaczem z zawodu?
Wymagana odpowiedź

Czy tłumaczenie stanowi Pana/Pani główne źródło utrzymania, czy też jest to zajęcie dodatkowe?
Wymagana odpowiedź

Od jakiego czasu wykonuje Pan/Pani tłumaczenia?
Wymagana odpowiedź

Czy wykonuje Pan/Pani tłumaczenia różnych tekstów, czy tylko tłumaczenia audiowizualne?
Wymagana odpowiedź

Czy tłumaczy Pan/Pani na swój język ojczysty, czy na język obcy?
Wymagana odpowiedź

Czy otrzymuje Pan/Pani zapłatę za wykonanane tłumaczenie?
Wymagana odpowiedź

Wykonuje Pan/Pani tłumaczenia sam/a, czy z zespołem tłumaczy?
Wymagana odpowiedź

Czy dokonuje Pan/Pani korekty samodzielnie, czy korzysta Pan/Pani z czyjejś pomocy?
Wymagana odpowiedź

Kto pomaga Pani/Panu w korekcie tłumaczenia? Można wybrać wiele opcji.
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób otrzymuje Pan/Pani skrypty do tłumaczeń audiowizualnych? Można wybrać wiele opcji.
Wymagana odpowiedź

Ile filmów przetłumaczył/a Pan/Pani do tej pory?
Wymagana odpowiedź

Ile odcinków serialu przetłumaczył Pan/Pani do tej pory?
Wymagana odpowiedź

Jak długo zajmuje Panu/Pani przetłumaczenie jednego filmu?
Wymagana odpowiedź

Jak długo zajmuje Panu/Pani przetłumaczenie jednego odcinka serialu?
Wymagana odpowiedź

Gdzie publikuje Pan/Pani swoje tłumaczenia audiowizualne?
Wymagana odpowiedź

Czy wykonuje Pan/Pani tylko tłumaczenie, czy tworzy gotowe napisy wraz z obróbką tekstu docelowego i synchronizacją?
Wymagana odpowiedź

Czy samodzielnie dokonuje Pan/Pani synchronizacji napisów z filmem/odcinkiem?
Wymagana odpowiedź

Czy korzysta Pan/Pani z programów typu CAT (programy wspomagające pracę tłumacza)?
Wymagana odpowiedź

Korzysta Pan/Pani z darmowych programów, ogólnie dostępnych w internecie, czy też wykupuje Pan/Pani licencję?
Wymagana odpowiedź

Jaki program/y do tworzenia napisów Pan/Pani używa? Można wybrać kilka opcji.
Wymagana odpowiedź

Gdzie/jak uczył się Pan/Pani korzystać z programów do tworzenia napisów?
Wymagana odpowiedź

Czy napotkał/a Pan/Pani problemy podczas korzystania z programów do tworzenia napisów?
Wymagana odpowiedź

Czy podczas tworzenia napisów stosuje się Pan/Pani do wymogów technicznych (np. co do ich wyglądu, długości, czasu wyświetlania, rozmieszczenia)?
Wymagana odpowiedź

Czy wykonuje Pan/Pani tłumaczenia tekstów audiowizualnych w czasie pracy, czy w czasie wolnym?
Wymagana odpowiedź

Kto/co zainspirowało Pana/Panią do zajęcia się tłumaczeniem audiowizualnym?
Wymagana odpowiedź

Co motywuje Pana/Panią do wykonywania tłumaczeń audiowizualnych? Można wybrać kilka opcji.
Wymagana odpowiedź

Czy reklamuje Pan/Pani swoje usługi translatorskie? Jeśli tak to w jaki sposób?
Wymagana odpowiedź

Czy Pana/Pani tłumaczenia doczekały się kiedykolwiek negatywnych opinii?
Wymagana odpowiedź

Czy negatywne recenzje/komentarze dotyczące Pana/Pani tłumaczeń miały demotywujący wpływ na dalszą pracę?
Wymagana odpowiedź

Czy zdarza/zdarzało się Pani/Panu dodawać ponownie poprawioną/zmienioną wersję tłumaczenia pod wpływem negatywnych komentarzy widzów?
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób dokonuje Pan/Pani wyboru filmu/serialu, do którego wykonuje Pan/Pani tłumaczenie? Można wybrać wiele opcji.
Wymagana odpowiedź

Czy udostępniając swoje tłumaczenia w internecie uważa Pan/Pani, że ciąży na Panu/Pani jakaś odpowiedzialność? Jeśli tak to jaka?
Wymagana odpowiedź

Czy obawia się Pan/Pani, że błędne tłumaczenie może wywołać negatywne konsekwencje? Jeśli tak, to jakie?
Wymagana odpowiedź

Czy często spotyka się Pan/Pani z frazą, zdaniem lub wyrażeniem, którego nie potrafi Pan/Pani przetłumaczyć?
Wymagana odpowiedź

Co stwarza Panu/Pani największe trudności podczas tłumaczeń audiowizualnych?
Wymagana odpowiedź

Jakie kroki podejmuje Pan/Pani, by znaleźć właściwy ekwiwalent tłumaczeniowy? Można wybrać więcej opcji.
Wymagana odpowiedź

Czy podczas oglądania filmu/serialu z napisami zwraca Pan/Pani uwagę na ich poprawność?
Wymagana odpowiedź

Jakie błędy w napisach uważa Pan/Pani za najbardziej rażące?
Wymagana odpowiedź