.

Gesprekscyclus

Beste collega,

Voor mijn studie doe ik een onderzoek voor HRM. Ik zou het erg op prijs stellen als je een paar minuten de tijd neemt om de volgende enquête omtrent 'gesprekcyclus' in te vullen.

Beveiligd
Gesprekcyclus
1

Hoelang ben je werkzaam bij Pameijer?

Kies één antwoord
Gesprekcyclus
2

In welke leeftijdscategorie val je?

Kies één antwoord
Gesprekcyclus
3

In welke productgroep ben je werkzaam?

Kies één of meer antwoorden
Gesprekcyclus
4

Medewerkers en leidinggevende zijn continue met elkaar in gesprek over groei en ontwikkeling. Een gesprekcyclus is een goede tool hiervoor. Hoe vaak per jaar bespreek jij je ambities, ontwikkelingen etc. met je manager?

Kies één antwoord
Gesprekcyclus
5

Met welk doel zou je een gesprek met je manager aangaan?

Kies één of meer antwoorden
Gesprekcyclus
6

In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraak? de manager ...

Geeft mij het gevoel dat we het samen doen
Gesprekcyclus
7

In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraak? de manager ...

is toegankelijk om diverse zaken te bespreken
Gesprekcyclus
8

In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraak? de manager ...

Stelt zich gelijkwaardig op aan de medewerkers
Gesprekcyclus
9

In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraak? de manager ...

Toont nabijheid
Gesprekcyclus
10

In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraak? de manager ...

Is betrokken
Gesprekcyclus
11

In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraak? de manager ...

Neemt mij als medewerker serieus
Gesprekcyclus
12

In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraak? de manager ...

Is bereidt mee te denken/werken aan oplossingen
Gesprekcyclus
13

In welke mate ben je het eens met de volgende uitspraak?

Ik voel mij veilig genoeg om zaken te bespreken met de manager
Gesprekcyclus
14

In hoeverre ben je op de hoogte van het doel van de gesprekscyclus?

Gesprekcyclus
15

In hoeverre ben je op de hoogte van de voordelen van een gesprekscyclus?

Gesprekcyclus
16

In hoeverre ben je op de hoogte van de frequentie van de gesprekcyclus?

Gesprekcyclus
17

In hoeverre ben je op de hoogte van de aanwezigen tijdens deze gesprekken?

Gesprekcyclus
18

In hoeverre ben je ingelicht over de inhoud/agenda van deze gesprekken?

Gesprekcyclus
19

In hoeverre ben je op de hoogte van het bespreken van je eigen ontwikkeling?

Gesprekcyclus
20

In hoeverre ben je op de hoogte welke zaken te bespreken met de leidinggevende of de manager

leidinggevende is aanspreekpunt op locatie/afdeling
Gesprekcyclus
21

Bespreek je persoonlijke zaken eerder met de manager of met de leidinggevende?

licht dit kort toe..
Gesprekcyclus
22

Tot slot nog enkele open vragen. Wat is jouw ervaring met gesprekscyclus?

Gesprekcyclus
23

Hoe zou jij je voorbereiden op een jaargesprek?

Gesprekcyclus
24

Hoe ervaar je de verbinding met het team?

Gesprekcyclus
25

Wat heb je nodig om de werkrelatie met de manager te bevorderen of sterker te maken?