.

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO "SOLNA KRAINA" W WAPNIE

Szanowni Państwo,

Nazywam się Angelika Kędziora. Jestem studentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety, dzięki której zgromadzę niezbędne informacje do napisania pracy magisterskiej. Ankieta jest w pełni anonimowa, to znaczy, że po przesłaniu przez Państwa danych nie ma możliwości zweryfikowania od kogo wpłynęła.

Dziękuje za poświęcony czas.

Zabezpieczony
KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO "SOLNA KRAINA" W WAPNIE.
1

W bieżącym roku moje dziecko ma:

Wybierz jedną odpowiedź
2

Czy placówka zapoznała Państwa z zasadami pedagogiki daltońskiej w momencie, kiedy dziecko rozpoczynało wychowanie przedszkolne w placówce o tym charakterze?

Wybierz jedną odpowiedź
3

Czy zna Pan/i główne założenia pedagogiki daltońskiej?

Wybierz jedną odpowiedź
4

Jakie jest Pana/i podejście do samodzielności dziecka?

Wybierz jedną odpowiedź
5

Jakie emocje odczuwa Pana/i dziecko podczas ubierania odzieży oraz butów?

Wybierz jedną odpowiedź
6

Czy ma Pan/i czas na usprawnianie samodzielności dziecka?

Wybierz jedną odpowiedź
7

Czy w Pana/i domu dziecko posiada obowiązki domowe i je wykonuje?

Wybierz jedną odpowiedź
8

Jakie obowiązki domowe ma Państwa dziecko?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
9

Jeśli zleca Pan/i czynność swojemu dziecku to:

Wybierz jedną odpowiedź
10

Dziecko przebywając z innymi dziećmi poza przedszkolem:

Wybierz jedną odpowiedź
11

W jaki sposób kształtują państwo odpowiedzialność u dziecka?

(można zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi)
12

Jak kształtuje Pan/i umiejętność współpracy u dziecka?

(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
13

Jeśli dziecko wykona jakieś zadanie:

Wybierz jedną odpowiedź
14

Czy uczy Pan/i dziecka wyrabiania zdania na temat samego siebie?

Wybierz jedną odpowiedź
15

W jaki sposób kształtuje Pan/i umiejętność samooceny u dziecka?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
16

Czy Pana/i dziecko lubi system edukacji daltońskiej i odnajduje się w nim?

Wybierz jedną odpowiedź
17

Czy według Pana/i pedagogika daltońska wspiera rozwój dziecka lepiej niż tradycyjne wychowanie przedszkolne?

Wybierz jedną odpowiedź
18

Czy przyjmuje i stosuje Pan/i uwagi i zalecenia nauczycieli, które dotyczą postawy rodzica?

Wybierz jedną odpowiedź
19

Czy dziecko po wdrożeniu zasad pedagogiki daltońskiej w przedszkolu jest bardziej samodzielne?

Wybierz jedną odpowiedź
20

Czy po wdrożeniu zasad pedagogiki daltońskiej w przedszkolu, dziecko jest bardziej odpowiedzialne za wykonywanie swoich czynności?

Wybierz jedną odpowiedź
21

Czy dziecko chętniej współpracuje z innymi po wdrożeniu zasad pedagogiki daltońskiej?

Wybierz jedną odpowiedź
22

Czy zauważył/a Pan/i, że dziecko częściej myśli nad skutkami swoich działań oraz wyciąga wnioski po wdrożeniu zasad pedagogiki daltońskiej?

Wybierz jedną odpowiedź
23

Proszę określić swoją płeć:

Wybierz jedną odpowiedź
24

Proszę określić swój wiek:

Wybierz jedną odpowiedź
25

Proszę określić swoje wykształcenie:

Wybierz jedną odpowiedź