Vplyv reklamy na postoje laickej verejnosti k zdraviu

Vážení respondenti,

Moje meno je Erika Klimeková. Som študentkou tretieho ročníka Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Fakulte zdravotníctva, v odbore Ošetrovateľstvo. Píšem bakalársku prácu na tému „Vplyv reklamy na postoje laickej verejnosti k zdraviu“. Týmto Vás chcem poprosiť o chvíľku Vášho času na vyplnenie anonymného dotazníka, ktorý Vám zaberie len pár minút. Vopred Vám ďakujem za vyplnenie.

Spustiť dotazník