.

NEDERLANDS sociale taalverschillen

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
nl
1

Komt informatie soms anders bij je over door je sociale achtergrond?

Kies één antwoord
nl
2

Heeft jou sociale klasse invloed op jou taalgebruik?

Kies één antwoord
nl
3

Speelt leeftijd en generatie een rol in taalvariatie?

Kies één antwoord
nl
4

Hebben sociale media impact op taalverschillen?

Kies één antwoord
nl
5

Kunnen taalverschillen bijdragen aan sociale ongelijkheid?

Kies één antwoord
nl
6

speelt etniciteit een rol in je taalgebruik?

Kies één antwoord
nl
7

Merk je dat er nu meer sociale taalverschillen zijn dan vergeleken met vroeger?

Kies één antwoord