Zmiany obserwowane w zabawach dzieci przedszkolnych na przestrzeni lat

Szanowni Nauczyciele! Celem ankiety jest zebranie od Państwa informacji dotyczących obserwowanych zmian w zabawach przedszkolnych dzieci. Wyniki będą wykorzystane do opracowania pracy magisterskiej.

Ankieta jest anonimowa.

Kwestionariusz ankiety skierowany dla nauczycieli przedszkola z dużym i małym stażem zawodowym.

(studentka II roku studiów magisterskich, UŚ)

Czy lubi Pani prowadzić zajęcia w formie zabaw?
Wymagana odpowiedź

Jakie zabawy najczęściej są realizowane przez Panią? Proszę zaznaczyć, możliwość kilku odpowiedzi.
Wymagana odpowiedź

Bardzo często
Często
Rzadko
Bardzo rzadko
Zabawy konstrukcyjne(np. budowanie z klocków)
Zabawy tematyczne(np. zabawy w role)
Zabawy dydaktyczne(np. łamigłówki)
Zabawy ruchowe(np. rzucanie piłką)
Zabawy badawcze(np. zabawa szkłem powiększającym)
Zabawy twórcze(np. odgrywanie scenek)

Jak najczęściej organizuje Pani czas wolny dzieci w przedszkolu?
Wymagana odpowiedź

Które z zabaw ruchowych wybiera Pani najczęściej w pracy z dziećmi? (proszę wybrać 3)
Wymagana odpowiedź

Jaką formę zabawy najczęściej proponuje Pani dzieciom?
Wymagana odpowiedź

Czy obserwuje Pani zmiany w podejmowanych przez dzieci zabawach tematycznych?
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak, to jakie zmiany Pani obserwuje?

Jakie najczęściej tematy zabaw są podejmowane przez dzieci? (proszę wybrać 3)
Wymagana odpowiedź

Czy dzieci chętnie uczestniczą w zabawach?
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak, to w jakich rodzajach zabaw?

Jakie rodzaje zabaw dominowały kiedyś, a jakie dominują dziś?
Wymagana odpowiedź

Kiedyś
Dziś
Zabawy konstrukcyjne
Zabawy tematyczne
Zabawy dydaktyczne
Zabawy ruchowe
Zabawy badawcze
Zabawy twórcze

Jakie są najczęstsze przyczyny niechęci dziecka do uczestnictwa w zabawach?
Wymagana odpowiedź

1Z jakimi problemami spotyka się Pani najczęściej podczas przeprowadzania zabaw?
Wymagana odpowiedź

W jaki sposób zachęca Pani dzieci do udziału w zabawie?
Wymagana odpowiedź

Jakie Pani zdaniem są skutki braku zabawy podejmowanej przez dzieci? (proszę wybrać 3 najważniejsze skutki)
Wymagana odpowiedź

Jak często w zabawach tematycznych dzieci przejawiają się wątki przemocy?
Wymagana odpowiedź

U kogo częściej obserwuje Pani przemoc w zabawach?
Wymagana odpowiedź

Czy Pani zauważa różnicę w zachowaniu dzieci podczas zabawy swobodnej na przestrzeni lat pracy?
Wymagana odpowiedź

Jeśli tak, to w jakich obszarach?

Jakie obserwuje Pani zachowanie w trakcie zabaw dzieci? (proszę wybrać maksymalnie 5)
Wymagana odpowiedź

Jakie zachodzą zmiany w liczebności grup bawiących się dzieci?
Wymagana odpowiedź

Skąd Pani czerpie inspiracje do nowych zabaw z dziećmi?
Wymagana odpowiedź

Metryczka
Wymagana odpowiedź

liceum pedagogiczne
kolegium nauczycielskie
wyższe zawodowe (licencjat)
wyższe magisterskie
Wykształcenie

Awans zawodowy
Wymagana odpowiedź

nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
Stopień awansu zawodowego

Staż pracy
Wymagana odpowiedź

1 – 10 lat
11 – 20 lat
21 – 30 lat
powyżej 30 lat
Staż pracy