.

Inkluze

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

1. Vysvětlete pojem inkluzivní vzdělávání:

2

2. Popište rozdíl mezi segregací a integrací:

3

3. Vyjmenujte 3 výhody a 3 nevýhody inkluzivního vzdělávání

4

4. Vyjmenuje alespoň 5 podpůrných opatření:

5

5. Jaký je rozdíl mezi diagnostikou a hodnocením?

6

6. Co je obsahem portfolia (alespoň 3)?

7

7. Co nepatří do podmínek diagnostické činnosti?

Vyberte jednu odpověď
8

8. Co patří do metod pedagogické diagnostiky?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
9

9. Označte správný výrok:

Vyberte jednu odpověď
10

Vyjmenujte alespoň 3 typy hodnocení:

11

10. Označte špatný výrok:

Vyberte jednu odpověď