UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Turystyka w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Jestem studentką Turystyki i Rekreacji na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Przeprowadzam badania wśród mieszkańców powiatu w celu napisania pracy magisterskiej. Chciałabym prosić Państwa o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa i posłuży wyłącznie do napisania pracy magisterskiej.

Dziękuję :)

Czy uważa Pan/Pani, że powiat jest atrakcyjny pod względem turystycznym? (jeśli zaznaczy Pan/Pani odpowiedź "nie" proszę przejść do pytania nr 2. Jeśli zaznaczy Pan/Pani odpowiedź "tak" proszę przejść do pytania nr 3.
Wymagana odpowiedź

Dlaczego uważa Pan/Pani, że powiat nie jest atrakcyjny turystycznie ? (proszę wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)

Które z walorów przyrodniczych wpływają według Pana/Pani najbardziej na to, że powiat jest atrakcyjny turystycznie?
Wymagana odpowiedź

Które z wymienionych imprez kulturalnych są według Pana/Pani atrakcyjne turystycznie? (proszę wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Jakie są według Pana/Pani możliwości spędzania czasu wolnego w powiecie? (proszę wybrać maksymalnie 2 odpowiedzi)
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani poziom zagospodarowania turystycznego w powiecie?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Czy uważa Pan/Pani, że należy poprawić zagospodarowanie turystyczne w powiecie?
Wymagana odpowiedź

Jeśli zaznaczył/a Pan/Pani odpowiedź "tak", to proszę podać co według Pana/Pani powinno zostać poprawione (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi)

Czy uważa Pan/Pani, że turystyka w powiecie powinna się rozwijać?
Wymagana odpowiedź

Jeśli zaznaczył/a Pan/Pani odpowiedź "tak" proszę podać jaki rodzaj turystyki ma według Pana/Pani największe szanse rozwoju w powiecie?

Czy uważa Pan/Pani, że rozwój turystyki wpłynie korzystnie na poziom życia mieszkańców?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

A teraz kilka słów o sobie i gospodarstwie domowym

Płeć
Wymagana odpowiedź

Wiek
Wymagana odpowiedź

Poziom wykształcenia
Wymagana odpowiedź

Zawód (wykonywany)
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Liczba osób w gospodarstwie domowym
Wymagana odpowiedź

Pozostało 20 znaków

Przybliżony łączny (wszystkich członków) miesięczny dochód netto w Pana/Pani gospodarstwie w bieżącym roku
Wymagana odpowiedź

Jak ocenia Pan/Pani swoją aktualną sytuację materialną
Wymagana odpowiedź

Pozostało 100 znaków

Miejsce zamieszkania
Wymagana odpowiedź