Dotazník k bakalárskej práci

Váženy respondent, vážená respondentka,


volám sa Dominika Pajtášová a som študentkou 3.ročníka Ekonomickej fakulty na Technickej Univerzite v Košiciach.


Dovoľte mi, Vás touto cestou požiadať o vyplnenie následovného dotazníka, ktorý slúži výlučne len pre potreby bakalárskej práce s názvom:

Dôsledky dopadu COVID-19 na vybrané segmenty v zdravotníctve.


Otázky sú, predovšetkým, zamerané na to, aký dopad mala pandémia na fyzickú a psychickú záťaž jednotlivých zdravotníckych pracovníkov, preto prosím o vyplnenie len túto skupinu respondentov.

Vyplnenie tohto dotazníka je anonymné a dobrovoľné, avšak každá jedna odpoveď navyše poslúži ku lepšiemu a efektívnejšiemu vyhodnoteniu môjho výskumu. Preto, prosím, odpovedajte čo najúprimnejšie. Vyplnenie tohto dotazníka Vám potrvá maximálne 5-10 minút.


Vopred ďakujem za Vášu ochotu a čas!


V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na:

dominika.pajtasova@student.tuke.sk

SPUSTIŤ DOTAZNÍK