DOTAZNÍK

Vážení rodiče, chceme nadále zdokonalovat způsob vzděláván v naší škole, a proto bychom chtěli znát Váš názor na některé oblasti výchovy a vzdělávání. Byli bychom rádi, kdyby jste si našli chvíli na vyplnění tohoto dotazníku. Předem Vám děkujeme za Váš čas a snahu.

V dotazníku označte známku, 1 = výborný, 5 = nedostatečný, ? = nedokáži se k problematice vyjádřit

Za pedagogické pracovníky školy Mgr. Helena Vývodová

Spustit dotazník teď