.

online dating

Hallo ambulant begeleiders,

Voor mijn opleiding doe ik een onderzoek over LVB-cliënten die online daten. Ik zou het zeer op prijs stellen als jullie voor dit onderzoek deze enquête kunnen invullen. Hoe meer data ik kan verzamelen, hoe overzichtelijker mijn onderzoek zal worden. Het invullen van deze enquête zal ongeveer 3 min in beslag nemen. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking!

Beveiligd
1

Heeft u cliënten met een licht verstandelijke beperking die interesse hebben in online daten?

Kies één antwoord
2

Hoe vaak komt het voor dat uw cliënten met een licht verstandelijke beperking online daten?

Kies één of meer antwoorden
3

Begeleidt u cliënten bij het gebruik van online datingplatforms?

Kies één antwoord
4

Zo ja, welke aspecten van online daten begeleidt u uw cliënten bij? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Kies één of meer antwoorden
5

Hoe beoordeelt u de behoefte aan begeleiding bij online daten onder uw cliënten?

Kies één antwoord
6

Heeft u positieve ervaringen gezien bij cliënten die online daten? Kunt u een voorbeeld geven?

7

Heeft u negatieve ervaringen gezien bij cliënten die online daten? Kunt u een voorbeeld geven?

8

Bent u van mening dat het begeleiden van cliënten bij online daten tot een van uw taken kan behoren?

Kies één antwoord
9

Bent u op de hoogte van het aanbod aan informatie en trainingen over online daten voor mensen met een verstandelijke beperking, en weet u waar deze middelen beschikbaar zijn voor begeleiders?

Kies één of meer antwoorden
10

Bent u van mening dat er voldoende middelen en trainingen beschikbaar zijn om cliënten te begeleiden bij online daten?

Kies één antwoord
11

Zo nee, wat zou er volgens u nodig zijn om de begeleiding bij online daten te verbeteren?

Kies één of meer antwoorden
12

Vindt u dat er binnen uw organisatie voldoende aandacht is voor het onderwerp online daten voor mensen met een licht verstandelijke beperking?

Kies één antwoord
13

Zou u behoefte hebben aan meer beleidsmatige ondersteuning rondom het begeleiden van cliënten bij online daten?

Kies één antwoord
14

Heeft u suggesties voor hoe de begeleiding rondom online daten voor mensen met een licht verstandelijke beperking verbeterd kan worden binnen uw team?

15

Zijn er nog andere opmerkingen of ervaringen die u zou willen delen over dit onderwerp?

Kies één of meer antwoorden