.

Prieskum spokojnosti zákazníkov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Čo najviac oceňujete na našich produktoch/službách?

Vyberte jednu odpoveď.
2

Hodnotenie našich produktoch/služieb

Ohodnoťte našu spoločnosť od 1 do 10, pričom 1 je veľmi zlé a 10 je veľmi dobré.
3

Čo by ste si u nás želali zlepšiť?

Napíšte svoje návrhy na zlepšenie.
4

Akú časť našich služieb by sme mali zlepšiť?

Vyberte jednu odpoveď.
5

Koľko často využívate naše produkty/služby?

Vyberte jednu odpoveď.
6

Aké nové služby by sme mali ponúknuť?

Napíšte svoje návrhy na nové služby.
7

Ako vnímate našu komunikáciu s vami?

Ohodnoťte našu komunikáciu od 1 do 10, pričom 1 je veľmi zlé a 10 je veľmi dobré.
8

Máte nejaké iné pripomienky k našim službám/produktom?

Povedzte nám akékoľvek ďalšie myšlienky alebo pripomienky k našim produktom/službám.
9

Ktorý aspekt našich produktov/služieb považujete za najdôležitejší?

Vyberte jednu odpoveď.
10

Aká je Vaša obľúbená časť našich produktov/služieb?

Napíšte, ktorá časť našich produktov/služieb sa Vám páči najviac a prečo.